dijous, 7 de novembre de 2019

OPOSICIONS CAIB 2019- MODELS DELS EXERCICIS

MODELS dels exercicis de les anteriors convocatòries d'oposicions (2018) i els solucionaris corresponents,  dels cossos generals.

Les proves que finalment es varen dur a terme després del sorteig són les marcades amb asteriscs (*), la resta són els models que també es varen sortejar i no varen resultar triats.

Així com l'EBAP vagi publicant els diferents cossos, afegirem els enllaços. 

divendres, 25 d’octubre de 2019

COS SUPERIOR
Data, hora i llocs de realització del primer exercici dels diferents torns d'accés de les proves selectives per a l'ingrés al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 —Primer exercici del cos superior (torn lliure, torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat)

Data: 30 de novembre de 2019
Horari: 9.00 hores
Lloc: Campus de la UIB (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) i extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa


 —Primer exercici del cos superior, (torn de promoció interna vertical)


El lloc, la data i l'hora es comunicaran juntament amb el lloc, la data i l'hora de realització del segon exercici del cos superior, torn lliure i promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat.

COS DE GESTIÓ
Data, hora i llocs de realització del primer exercici dels diferents torns d'accés de les proves selectives per a l'ingrés al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears


 —Primer exercici del cos de gestió (torn lliure)

Data: 14 de desembre de 2019
Horari: 9.00 hores
Lloc: Campus de la UIB (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) i extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa


 —Primer exercici del cos de gestió (torn de promoció interna vertical)

El lloc, la data i l'hora es comunicaran juntament amb el lloc, la data i l'hora de realització del segon exercici del cos de gestió, torn lliure.

dimecres, 23 d’octubre de 2019

INFORME ABOGADA TRIBUNAL JUSTÍCIA EUROPEACal posar en marxa actuacions que limitin l'ús abusiu del nomenament temporalL'advocada general del Tribunal de Justícia Europeu ha plantejat que el nomenament abusiu de personal temporal no ha de sancionar-se amb la seva conversió automàtica en personal fix. Conclusions Abogacia General text complet
Amb caràcter previ, convé precisar que el que s'ha publicat no és la sentència del TJUE sinó les conclusions de l'advocada general que, encara que no són vinculants, solen ser tingudes en compte per a l'elaboració de la decisió final.
A més, convé recordar l'ambigüitat dels pronunciaments que deriven del TJUE i les seves instàncies, per aquest motiu cal esperar per fer una valoració més àmplia de les conclusions de l'Advocada General (fonamentalment pel que fa a la qüestió indemnitzatòria).

No obstant això, pel que fa a la qüestió principal (conversió automàtica de temporal a fix), i en línia amb l'opinió mantinguda per FeSP-UGT, sí que estableix la següent apreciació:


L'ús abusiu de successius nomenaments temporals per part d'una administració pública no es sanciona automàticament amb la transformació de la relació de servei temporal en una relació de servei fixa.


Apreciació que, almenys, serveix per treure dues conclusions:


• Posa en valor l'esforç i responsabilitat demostrats per FeSP-UGT a la posada en marxa de processos d'estabilització del personal temporal en virtut de l'I i II Acord per a la millora de l'ocupació pública, d'acord amb la normativa i jurisprudència vigents en l'actualitat.

Vull recordar que el nostre sindicat va ser l’únic que va exigir a l’administració un procés d’estabilització que consistia en negociar un concurs oposició on les proves teòriques puntuaran el 60% i els mèrits un 40% per aquells interins que duien tres o mes de tres anys abans de desembre del 2017. Recordam que finalment aquest darrer procés selectiu es va convocar amb un 75%/25% i que per aquest motiu vàrem votar en contra de les bases, i així, ho demostra l’acta de dia 1 de febrer de 2019.

• Exigeix ​​al conjunt de les administracions públiques la necessitat de posar en marxa actuacions que limitin i dissuadeixin de manera dràstica l'ocupació abusi del nomenament temporal, aplicant les previsions ja contingudes en el mateix Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i altres complementàries que sancionin la utilització abusiva (fraudulenta) de relacions laborals de durada determinada en l'ocupació pública.


En definitiva, sense perjudici de l'anàlisi més detallat que farem de les Conclusions, convé esperar a la fallada definitiva i poder valorar els seus efectes.