dimarts, 26 de març de 2019

RECLAMACIÓ CONSOLIDACIÓ GRAU

CONSOLIDACIÓ DE GRAU PER AL PERSONAL INTERÍ I LABORAL NO FIX


La sentència 3744/2018, de 7 de novembre del Tribunal Suprem sobre la consolidació de grau per al personal interí, reconeix el dret a la "consolidació del grau" a l'empara de la Directiva 1999/70/CE i la seva interpretació pels tribunals de justícia de la Unió Europea.

Respecte a aquesta qüestió, UGT va presentar un escrit davant l'Administració (14/12/2018) sol·licitant el reconeixement per al personal interí, escrit del qual no hem rebut resposta. Davant aquesta situació anam una passa més enllà, per tant, si has desenvolupat dos anys seguits o tres amb interrupcions RECLAMA.

Si eres afiliat contacta amb nosaltres i els nostres serveis jurídics analitzaran el tema.

Si no eres afiliat i vols reclamar contacta amb nosaltres.

Més informació:
 • 971 177 306
 • autonomica@ugt-serveispublics.eu
RECLAMACIÓ CARRERA PROFESSIONAL

CARRERA PROFESSIONAL PER AL PERSONAL INTERÍ I LABORAL NO FIXLa sentència 293/2019, secció quarta, de 6 de març del Tribunal Suprem relativa al reconeixement de carrera professional per al personal interí i personal laboral no fix, informar-vos que UGT té judicialitzada una demanda que afecta a 10 persones i que a hores d'ara està pendent de resolució pel Tribunal Suprem.

Mentrestant, els nostres serveis jurídics han estat analitzant la sentència per poder donar resposta a les reclamacions oportunes. UGT analitzarà de forma individualitzada cada cas.

QUI POT RECLAMAR? COM?

Si a data 31/12/2015 tenies una antiguitat mínima de 5 anys com a funcionari interí o laboral no fix en qualsevol administració pública, RECLAMA.

Si eres afiliat contacta amb nosaltres i els nostres serveis jurídics analitzaran el tema, per això necessitam que ens feu arribar:

 • Full de serveis prestats
 • La vida laboral
 • Triennis reconeguts
 • Nòmines: novembre i desembre de 2015; gener, febrer, març de 2016
 • On fas feina actualment
Si no eres afiliat i vols reclamar contacta amb nosaltres.

Més informació:
 • 971 177 306
 • autonomica@ugt-serveispublics.eu

dimarts, 19 de març de 2019

PROVES DE LLENGUA CATALANA: CONVOCATÒRIA DE MAIG DE 2019


La Direcció General de Política Lingüística obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i LA. 
—        Termini d’inscripció: del 13 al 26 de març

—        Dates de les proves escites: el mes de maig
           —    Dia 16: nivell B1, horabaixa
           —    Dia 21: nivell B2, horabaixa.
           —    Dia 25: nivells C1 i C2, dematí.
           —    Dia 28: nivells A2 i LA, horabaixa.

—        Proves orals: entre el 9 i el 17 de setembre

—        Llocs de les proves: Palma, Manacor, Inca, Maó, Eivissa i Formentera

divendres, 15 de març de 2019

Resultats eleccions sindicals Junta Personal CAIBEl 14 de març s'han celebrat les eleccions per triar els 27 delegats de la Junta de Personal de la CAIB.

Els resultats de les votacions han estat:
 • USO 7 delegats (546 vots)
 • STEI-I 5 delegats (433 vots)
 • CSIF 5 delegats (398 vots)
 • CCOO 4 delegats (356 vots)
 • UGT 3 delegats (289 vots)
 • SINTTA 3 delegats (253 vots)

Gràcies a tothom per la confiança que heu dipositat en nosaltres, hem augmentat en relació a l'anterior procés 73 vots però no ha estat suficient per pujar un delegat, mantenim els tres, gràcies i quedam a la vostra disposició.

dimarts, 12 de març de 2019

ADMITIDA A TRÁMITE LA QUEJA DE UGT ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO POR LA NO ADECUACIÓNDEL PLUS DE INSULARIDAD
AMB PEUS DE PLOM


En relació a la sentència (núm. 293/2019) que el Tribunal Suprem ha dictat relativa al dret de percebre carrera professional per part dels funcionaris i laborals interins informam que aquesta sentència només afecta a les 4 persones les quals varen interposar en el seu dia una demanda individualitzada.

El nostre sindicat UGT també va interposar demandes individualitzades que afecten a 5 funcionaris i 5 laborals i que de fet esperam la resolució imminent de dit contenciós per part del Suprem.

Un cop analitzada la sentència hem de veure si efectivament es viable l’extensió a la resta de funcionaris i laborals interins, ja que no hem d’oblidar que són demandes individualitzades i no col·lectives. Els nostres serveis jurídics fan feina al respecte per aclarir tots els dubtes.

US SEGUIREM INFORMANT

imatge.png

BASES GENERALS OPOSICIONS CAIB

Publicat al BOIB del 12/03/2019 les bases generals de les properes oposicions CAIB.

dilluns, 4 de març de 2019

La mesa del parlament NO ADMET la proposició de llei d'iniciativa legislativa popular de concurs extraordinari de mèrits de les administracions públiques de les Illes proposat per USO.dijous, 28 de febrer de 2019

CRITERIS GENERALS OPOSICIONS OFERTA PÚBLICA 2018

 A la Mesa Sectorial de Serveis Generals, celebrada el 27 de febrer de 2019, s'han aprovat els criteris generals que regiran les convocatòries d'oposicions de l'oferta pública d'ocupació 2018 de Serveis Generals, amb el vot en contra de la UGT, ja que l'actual 75% oposició i 25% mèrits, no cobreix l'expectativa mínima del II Acord signat a Madrid i no ajuda a la consolidació d'aquells interins que duen 3 anys o mes en precari.


En els següents enllaços trobareu tota la informació  sobre el barem de mèrits, calendari de les proves selectives i la informació dels exercicis, els quals han experimentat algunes modificacions:


Durant el mes d'abril se publicaran les diferents convocatòries

INFORMA FEBRER- 2019

dijous, 21 de febrer de 2019

Eleccions sindicals serveis generals CAIBEl dijous 14 de març tindran lloc les ELECCIONS SINDICALS DE SERVEIS GENERALS DE LA CAIB, concretament seran elegits 27 delegats que representaran a les treballadores i treballadors de la CAIB per als propers 4 anys (2019-2023).
TRIA TENIR VEU I VOT

TRIA UGT


dimarts, 29 de gener de 2019

COSSOS FACULTATIUS

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de gener de 2019 de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives convocades per a l'ingrés a diverses especialitats dels cossos facultatius de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Atesa la impossibilitat de dur a terme els exercicis en els terminis establerts, els tribunals qualificadors de les especialitats que figuren a continuació han sol·licitat a l'EBAP la modificació de les següents especialitats:

COS FACULTATIU SUPERIOR
- Especialitat informàtica
- Especialitat veterinària
- Escala d'arquitectura
- Especialitat de recerca i desenvolupament
- Especialitat biologia
- Especialitat tècnic en ocupació de mercat de treball

COS FACULTATIU TÈCNIC
- Especialitat informàtica
- Tècnic en ocupació i mercat de treball

El desenvolupament del tercer exercici (torn lliure i promoció interna) del cos facultatiu superior i del cos facultatiu tècnic es durà a terme de l'1 de febrer al 31 de març de 2019

COS AJUDANT FACULTATIU
- Escala d'agents de medi ambient 

- Segon exercici: de l'1 de febrer al 31 de març de 2019
                                                      
- Tercer exercici: de l'1 d'abril al 31 de maig de 2019


Trobareu tota la informació al següent enllaç : BOIB Núm. 13 de 29 de gener de 2019

dilluns, 28 de gener de 2019

ACTIVITATS FORMATIVES (EBAP)

Resolució del director general de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) de 25 de gener de 2019 per la qual es publica la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.

Terminis d'inscripció: Al llarg de l'any en curs, s'obren diversos terminis per inscriure's a les activitats formatives incloses en el pla general i en el pla sectorial. Els programes formatius tenen estructura i terminis d'inscripció propis, que es publiquen a la pàgina web de l'EBAP o en la intranet de la CAIB, segons la convocatòria corresponent.
Recordau que només es permet la inscripció a un màxim de dues activitats per cada termini i per cada pla, sigui quina sigui la modalitat d'aprenentatge.

El calendari d'inscripció previst es el següent:

- Del 28 de gener al 3 de febrer per a les activitats que s'hagin d'impartir als mesos de febrer i març
- De l'1 al 7 de març per a les activitats que s'hagin d'impartir al mes d'abril
- De l'1 al 7 d'abril per a les activitats que s'hagin d'impartir al mes de maig
- De l'1 al 7 de maig per a les activitats que s'hagin d'impartir el mes de juny
- De l'1 al 7 de juny per a les activitats que s'hagin d'impartir al mes de setembre
- De l'1 al 10 de setembre per a les activitats que s'hagin d'impartir als mesos d'octubre i novembre

Trobareu tota la informació al següent enllaç: BOIB núm. 12 de 26 de gener de 2019

dijous, 24 de gener de 2019

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

Resolució del director general de Planificació i Centres de 14 de gener de 2019 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials de les Illes Balears per a l'any 2019.  La inscripció a les proves s'ha de realitzar telemàticament des de les 9:00 hores del dia 19 de febrer a les 22:00 hores del dia 11 de març. 


En el següent enllaç trobareu tota la informació.

BOIB núm. 11, 24 de gener de 2019

divendres, 18 de gener de 2019

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2018


 A la Mesa Sectorial de Serveis Generals, celebrada el 27 de febrer de 2019, s'han aprovat els criteris generals que regiran les convocatòries d'oposicions de l'oferta pública d'ocupació 2018 de Serveis Generals, amb el vot en contra de la UGT, ja que l'actual 75% oposició i 25% mèrits, no cobreix l'expectativa mínima del II Acord signat a Madrid i no ajuda a la consolidació d'aquells interins que duen 3 anys o mes en precari.


En els següents enllaços trobareu tota la informació  sobre el barem de mèrits, calendari de les proves selectives i la informació dels exercicis, els quals han experimentat algunes modificacions:


Durant el mes d'abril se publicaran les diferents convocatòries 

EL GOVERN APROVA L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE 2018 PER ALS SERVEIS GENERALS DE LA CAIB, AMB UN TOTAL DE 418 PLACES

dilluns, 10 de desembre de 2018

Pla de Formació Llengua catalana 2019
Obert el termini d'inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP


Termini d'inscripció: del 7 al 19 de desembre de 2018 (ambdós inclosos)

Enguany hi ha una sèrie de NOVETATS importants:

 • En cas que no se superi algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüística o  expressió escrita), però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en el bloc d’interacció i expressió oral, es conservarà la qualificació d’apte d’aquest darrer bloc fins a la convocatòria de proves de l’any 2020. En aquest cas, en la convocatòria de 2020 les persones afectades només s’haurien d’examinar dels blocs de la part escrita. 

 • Si en la prova del certificat de coneixements de llenguatge administratiu no se supera el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, s’assoleix la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, es conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2020

  divendres, 7 de desembre de 2018

  PROVES DE LLENGUA CATALANA: CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2019  La Direcció General de Política Lingüística obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2 i C1.
  • Termini d’inscripció: del 6 al 19 de novembre
  • Dates de les proves escrites: el mes de gener
  Dia 22: nivell B2, horabaixa.
  Dia 26: nivells A2 i C1, dematí.
  Dia 29: nivell B1, horabaixa.
  • Proves orals: entre l’11 i el 19 de març
  • Llocs de les proves: Palma, Manacor, Inca, Ciutadella, Eivissa i Formentera

   

  dimarts, 4 de desembre de 2018

  BORSÍ COS SUPERIOR DE LA CAIB

  S'obri un nou termini per presentar la sol·licitud a les proves selectives del borsí extraordinari del Cos Superior de la CAIB.

  Teniu fins dia 10 de desembre de 2018 per presentar la sol·licitud.

  UGT gana las elecciones sindicales en GEIBSAU-112

  UGT ha ganado las elecciones sindicales celebradas el pasado lunes en la empresa GEIBSAU – 112. La participación en estas elecciones sindicales ha sido del del 92% de los trabajadores, consiguiendo FeSP-UGT el apoyo del 46,91% de los votantes con 38 votos, USO el 33,33% con 27 votos, y CCOO el 19,75% con 16 votos.
  El nuevo comité de empresa, se ha conformado con la siguiente distribución:
  • UGT con 2 delegados (Antes 1 delegado)
  • USO con 2 delegados (Antes 2 delegados)
  • CCOO con 1 delegado (Antes 2 delegado)


  Por otro lado, desde FeSP-UGT queremos agradecer la confianza depositada por los trabajadores, para seguir luchando por conseguir una mejor dotación de personal y la mejora de las condiciones laborales y sociales para las trabajadoras y trabajadores del 112.

  dijous, 22 de novembre de 2018

  UIB: OPOSICIONS TORN LLIURE PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

  Es fan públics els temaris que han de regir les properes proves selectives, torn lliure, per l'accés a determinades escales del cossos generals i específics de la UIB


  Cossos Generals 


  Subgrup C2 : Escala d’auxiliars administratius 

  Cossos específics
  • Tecnologies de la informació i comunicacions 


  * Els temaris esdevindran definitius en el moment que surtin publicades les corresponents convocatòries. Mentrestant, poden sofrir petites modificacions o adaptacions.