dilluns, 10 de desembre de 2018

Pla de Formació Llengua catalana 2019
Obert el termini d'inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP


Termini d'inscripció: del 7 al 19 de desembre de 2018 (ambdós inclosos)

Enguany hi ha una sèrie de NOVETATS importants:

 • En cas que no se superi algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüística o  expressió escrita), però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en el bloc d’interacció i expressió oral, es conservarà la qualificació d’apte d’aquest darrer bloc fins a la convocatòria de proves de l’any 2020. En aquest cas, en la convocatòria de 2020 les persones afectades només s’haurien d’examinar dels blocs de la part escrita. 

 • Si en la prova del certificat de coneixements de llenguatge administratiu no se supera el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, s’assoleix la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, es conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2020

  divendres, 7 de desembre de 2018

  PROVES DE LLENGUA CATALANA: CONVOCATÒRIA DE GENER DE 2019  La Direcció General de Política Lingüística obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2 i C1.
  • Termini d’inscripció: del 6 al 19 de novembre
  • Dates de les proves escrites: el mes de gener
  Dia 22: nivell B2, horabaixa.
  Dia 26: nivells A2 i C1, dematí.
  Dia 29: nivell B1, horabaixa.
  • Proves orals: entre l’11 i el 19 de març
  • Llocs de les proves: Palma, Manacor, Inca, Ciutadella, Eivissa i Formentera

   

  dimarts, 4 de desembre de 2018

  BORSÍ COS SUPERIOR DE LA CAIB

  S'obri un nou termini per presentar la sol·licitud a les proves selectives del borsí extraordinari del Cos Superior de la CAIB.

  Teniu fins dia 10 de desembre de 2018 per presentar la sol·licitud.

  UGT gana las elecciones sindicales en GEIBSAU-112

  UGT ha ganado las elecciones sindicales celebradas el pasado lunes en la empresa GEIBSAU – 112. La participación en estas elecciones sindicales ha sido del del 92% de los trabajadores, consiguiendo FeSP-UGT el apoyo del 46,91% de los votantes con 38 votos, USO el 33,33% con 27 votos, y CCOO el 19,75% con 16 votos.
  El nuevo comité de empresa, se ha conformado con la siguiente distribución:
  • UGT con 2 delegados (Antes 1 delegado)
  • USO con 2 delegados (Antes 2 delegados)
  • CCOO con 1 delegado (Antes 2 delegado)


  Por otro lado, desde FeSP-UGT queremos agradecer la confianza depositada por los trabajadores, para seguir luchando por conseguir una mejor dotación de personal y la mejora de las condiciones laborales y sociales para las trabajadoras y trabajadores del 112.

  dijous, 22 de novembre de 2018

  UIB: OPOSICIONS TORN LLIURE PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

  Es fan públics els temaris que han de regir les properes proves selectives, torn lliure, per l'accés a determinades escales del cossos generals i específics de la UIB


  Cossos Generals 


  Subgrup C2 : Escala d’auxiliars administratius 

  Cossos específics
  • Tecnologies de la informació i comunicacions 


  * Els temaris esdevindran definitius en el moment que surtin publicades les corresponents convocatòries. Mentrestant, poden sofrir petites modificacions o adaptacions.

  dimecres, 21 de novembre de 2018

  dilluns, 19 de novembre de 2018

  CONVOCATÒRIA BORSA EXTRAORDINÀRIA COS SUPERIOR  Resolució de la Consellera d'Hisenda i Administracions Publiques de 15 de novembre de 2018, a proposta del director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca una prova selectiva per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència.


  El termini per presentar sol·licituds és de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (del 19 al 30 de novembre).


  Teniu tota la informació al BOIB Núm. 144 de 17 de novembre de 2018

  dimarts, 13 de novembre de 2018

  CONVOCATÒRIA EXAMEN INFORMÀTICA


  Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 12 de novembre de 2018, de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis establert en la Resolució de 26 d’octubre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos auxiliar de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  dilluns, 12 de novembre de 2018

  TEMARIS I EXERCICIS D'ACCÈS A L'ATIB

  Resolució de la Directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 29 d’octubre de 2018 per la qual s’aproven els temaris i els exercicis que s’exigiran en les proves selectives per a l’ ingrés en els cossos i les escales de l’Agència Tributària de les IIles Balears.


  BOIB núm. 141 de 10 de novembre de 2018

  divendres, 9 de novembre de 2018

  BORSA EXTRAORDINÀRIA COS SUPERIOR CAIB

  Avui s'aprovat en Mesa Sectorial la Resolució de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es convoca una prova selectiva per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  La convocatòria del procés serà el mes aviat possible, encara que no hi ha un calendari fitxat se treballarà per què sigui enguany, però no es segur.

  La resolució amb el temari inclòs la trobareu aquí


  dimarts, 23 d’octubre de 2018

  CONVOCATÒRIA PROVES CATALÀ GENER 2019


  Resolució de la directora general de Política Lingüística de 18 d'octubre de 2018 per la qual es convoquen les proves de gener de 2019 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2 i C1 que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. (BOIB núm. 132 de 23 d'octubre de 2018)

  Per presentar-se a les proves és necessari complir els requisits següents:
  • Tenir setze anys o més en el moment de fer la prova.
  • Tenir el DNI o NIE en vigor
  • Dins el termini de inscripció establert, haver-se inscrit, haver pagat la taxa d'inscripció i haver presentat la sol·licitud.

  Termini d'inscripció: del 6 al 19 de novembre de 2018

  Proves escrites:
  • A2: 26 de gener de 2019
  • B1: 29 de gener de 2019
  • B2: 22 de gener de 2019
  • C1: 26 de gener de 2019  dijous, 18 d’octubre de 2018

  AJUDANTS FACULTATIUS, ESCALA AGENTS DE MEDI AMBIENT Modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis  Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’11 d’octubre de 2018 de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives convocades per a l’ingrés al cos d’ajudants facultatius, escala d’agents de medi ambient, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.   BOIB 129, 18 d'octubre de 2018

  Els exercicis s’han de desenvolupar d’acord amb el calendari següent:

  - Primer exercici (torn lliure): del 15 de novembre al 15 de desembre de 2018.
  - Segon exercici (torn lliure): del 16 de desembre de 2018 al 31 de gener de 2019.
  - Tercer exercici (torn lliure): de l’1 de febrer al 28 de febrer de 2019.

  dilluns, 15 d’octubre de 2018

  COS FACULTATIU TÈCNIC DE LA CAIB
  LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS 

  DATA, HORA I LLOC DEL PRIMER EXERCICI

  Primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu tècnic (torn lliure) 
  • Data: 27 d’octubre de 2018
  • Horari: 9.00 hores
  • Lloc: Campus de la UIB (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa

  *El mateix dia, a les 8.00 hores, s’efectuarà el sorteig públic de la prova davant els opositors que desitgin assistir-hi.
   
  Primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu tècnic (torn de promoció interna vertical i creuada).
  • El lloc, la data i l’hora es comunicaran juntament amb el lloc, la data i l’hora de realització del segon exercici del torn lliure.
  dimecres, 10 d’octubre de 2018

  CARRERA PROFESSIONAL  PROGRESSAR DE NIVELL EN LA CARRERA PROFESSIONAL
  CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2018

  Si tenies més de 1095 dies sobrants, a data 31 de desembre de 2015, i no complies les condicions d’aquesta primera convocatòria en data 31 de desembre de 2017, però si les compleixes a data 31 de desembre de 2018, podràs progressar de nivell amb efectes econòmics del mes de gener de 2019.
  El plaç per sol·licitar-ho comença l’1 de novembre fins al 31 de desembre de 2018.

  Condicions d’aquesta convocatòria:

  • Tenir 5 anys de permanència al nivell anterior
  • Tenir el curs d’avaluació 360º per competències
  • Complir amb el mínim de puntuació:
   GRUPS A1 i A2 (nivells laborals 1 i 2): 30 punt (120 hores de formació amb aprofitament)
   GRUPS C1 i C2 (nivells laborals 3, 4, 5 i 6): 20 punts (80 hores de formació amb aprofitament)
   GRUP AP (nivells laborals 7 i 8): 10 punts (40 hores de formació amb aprofitament)

  dimarts, 9 d’octubre de 2018

  Acord del Tribunal Qualificador pel qual es fixa la data del segon exercici del cos auxiliar.

  El Tribunal qualificador del procés selectiu d'accés al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, anuncia que en data d'avui ha adoptat l'acord de convocar a les persones aspirants que es varen presentar al segon exercici de dia 26 de maig de 2018 i que va ser anul·lat, a repetir l'exercici que tindrà lloc el dia  3 de novembre de 2018.

  S'adjunta amb aquest anunci, còpia de l'acord esmentat; així com, el llistat de persones convocades.

  desc_7_punt.pngComunicat del Tribunal Qualificador sobre la prova d'informàtica.

  L'exercici consistirà en resoldre una prova sobre les matèries indicades en la part d'informàtica dels temaris. Serà de caràcter pràctic amb ordinador, però no tipus test, amb la versió de LibreOffice 5.4.0.3.
  En un proper comunicat es farà públic el lloc i l’hora de la realització de l’exercici, així com la distribució d’aules.

  dilluns, 8 d’octubre de 2018

  UGT pide a Hacienda devolver de oficio el IRPF de prestaciones por maternidad  "Hacienda debe devolver de oficio, es de justicia"

  En contra del criterio interpretativo de Hacienda, que ha mantenido la obligación de tributación al considerar las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad como rendimientos de trabajo no exentas, el TSJ de Madrid, y ahora el Tribunal Supremo, entienden, por el contrario, que la interpretación que debe hacerse del art. 7.h.) de la Ley del IRPF es el de que la prestación de maternidad se encuentra dentro del ámbito de la exención general de esta disposición, como venía defendiendo UGT. Es decir, las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social están exentas del IRPF y por tanto Hacienda las ha estado cobrando indebidamente.

  La sentencia obliga a Hacienda a rectificar y abre la puerta a la reclamación de las trabajadoras que han percibido prestación de maternidad desde el año 2014 (teniendo en cuenta los plazos de prescripción de cuatro años) para que ésta les devuelva el impuesto de la renta de las personas físicas pagado de más, al haber incluido dicha prestación en la tributación por rendimientos de trabajo. Del mismo modo, el sindicato interpreta que también podría reclamarse la devolución del IRPF por la prestación de paternidad. El principio de igualdad y derechos iguales para todos parece que tienen que imperar aquí también.


  Y para ayudar a resarcir a las trabajadoras y trabajadores que se encuentren esta situación, UGT desarrollará, como ya hizo en 2016, una campaña para que las contribuyentes puedan reclamar la devolución de la cantidad abonada por IRPF por la prestación de maternidad, a través de un formulario realizado por su gabinete jurídico.

  Ahora bien. ¿Por qué las personas que pagaron de más por una mala interpretación del Ministerio de Hacienda tienen que perder su tiempo y en muchos casos su dinero (muchos acudirán a gestores o abogados para hacerlo) en reclamar? ¿ Por qué Hacienda va a dedicar a sus inspectores analizar y dar gestión de cada reclamación en lugar de dedicarlos a perseguir el fraude, la ilusión, y la evasión fiscal? Una vez más, las personas con menos recursos, formación e información se verán perjudicadas.

  Hacienda tendría que actuar de oficio y realizar las devoluciones de motu propio, sin esperar reclamaciones, que en todo caso solo se deberían producir en caso de desacuerdo en las cantidades devueltas. Por esta razón, UGT se ha dirigido por carta a la ministra de Hacienda, exhortándola a que su Ministerio actúe de oficio en ese sentido. Porque es una cuestión de justicia, que además beneficiará a los más débiles. 

  [Blog Pepe Álvarez, Secretario General de UGT]  dijous, 4 d’octubre de 2018

  COS FACULTATIU SUPERIOR - Data, hora i lloc de realització 1r exercici  Data, hora i llocs de realització del primer exercici:
  • Escales i especialitats del cos facultatiu superior – torn lliure-
   Data: 20 d’octubre de 2018
   Hora: 10’00 hores
   Lloc: Campus de la UIB – edifici Gaspar Melchor de Jovellanos- i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa
  • Escales i especialitats del cos facultatiu superior – promoció interna-
   El lloc, la data i l’hora es comunicaran juntament amb el lloc, la data i l’hora de realització del segon exercici del torn lliure.

  dijous, 20 de setembre de 2018

  PREVISIÓ DATA 1r EXERCICI COS FACULTATIU SUPERIOR I FACULTATIU TÈCNIC

  PUBLICACIÓ DE LA DATA PREVISTA 1r EXERCICI. COS FACULTATIU SUPERIOR I COS FACULTATIU TÈCNIC

  Es comunica que la data prevista pel primer exercici dels cossos facultatius superior i tècnic és la següent:
  Cos facultatiu superior: dissabte 20 d’octubre de 2018
  Cos facultatiu tècnic: dissabte 27 d’octubre de 2018
  La data definitiva, el lloc i l’hora es comunicarà pròximament amb la publicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'aprovi la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

  dilluns, 17 de setembre de 2018

   
  Logo UOC
  noia al teclat
  Gràcies a l'acord signat entre FeSP-UGT i la UOC, els professionals es poden beneficiar de grans descomptes per a continuar-se formant professionalment:

  Seminari-curs de diferents àrees de coneixement. 
   

  10%
   
   
  Descomptes aplicables   

  PROCEDIMENT PER A BENEFICIAR-SE DELS DESCOMPTES:
  Per a gaudir d'aquests avantatges, s'ha de fer la matrícula des del web de la UOC i utilitzar el codi
  FSPUGTUOC