dimarts, 17 de desembre de 2019

OPE 2019

Tot i que sempre estam a favor de la creació de llocs de feina a l’Administració de la CAIB, de què no es perdin les ofertes públiques i que s’executin les convocatòries el més aviat possible, el nostre sindicat s’ha abstengut en la votació de la oferta pública 2019 perquè no es compleix el que diu el II Acord per a la millora del treball públic , signat el 9 de març de 2018, no recull cap plaça d’estabilització.

dimarts, 10 de desembre de 2019

COS SUPERIOR: Revisió 1r exercici


Revisió del primer exercici pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, i pel torn de promoció interna creuada.

 

En data de 9 de desembre de 2019, el Tribunal anuncia la data de revisió del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les persones aspirants que l’hagin sol·licitat dins termini, per al dia 13 de desembre de 2019 a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol), a les 09.30 hores (Aula 4).

dimecres, 4 de desembre de 2019

Es torna a repetir la mateixa historiaEn el procés selectiu per a la categoria del Cos Superior corresponent a les OPEs 2014,2015,2016 i 2017 només van aprovar el primer exercici un 10% dels qui es van presentar. UGT va advertir al el seu moment que aquest tipus de proves memorístiques no reflectien els coneixements reals de l'opositor, ple de preguntes ambigües i de difícil comprensió, a causa de l'extensió de les mateixes, impossibles de contestar en molts casos amb el temps atorgat per a la seva realització. La majoria de les places ofertes per la categoria del Cos Superior no van ser adjudicades i el que és més trist no arribaren a formar un borsí suficient per cobrir les vacants de l'administració. Es va jugar amb molts dels opositors que duien anys preparant-se a consciència, sacrificant la seva vida personal per aconseguir una plaça a l'administració. Posteriorment es va haver de convocar un borsí extraordinari perquè es poguessin ocupar les places que l'administració necessitava cobrir. Vàrem traslladar el malestar generat per la gestió dels processos a funció pública a les meses sectorials de negociació, però semblava  que no anava amb ells.

Vàrem insistir que els tribunals no havien estat a l'alçada amb la realització de la prova pràctica d'informàtica per a la categoria d'auxiliar administratiu, en aquell moment l'administració no ens va fer cas i va seguir endavant, producte d'aquesta decisió és la litigiositat empresa pels opositors a través d'uns contenciosos interposats esperant una solució dels tribunals que hauria d'haver arribat per part de l'administració.

Ens varen negar a iniciar un altre procés selectiu corresponent a la OPE 2018 sense abans negociar un model més adequat, d'acord amb una administració més moderna, dirigida a l'era digital. No van ser acceptades cap de les nostres propostes en les taules de negociació:
  • Reducció de temari
  • Anàlisi del model d'accés a les institucions europees
  • Concurs-oposició (40% examen, 60% mèrits) per a les places de consolidació d'ocupació, és a dir, per a aquells interins que porten més de tres anys en l'administració pública des de desembre de 2017 per enrere.

Per tot això, vàrem ser l'únic sindicat que va votar EN CONTRA de les bases de l’OPE 2018 i així consta en l'acta signada el dia 1 de gener de 2018.

Passat un any i mig es torna a repetir la mateixa història, Han superat el primer examen tipus test del cos superior (OPE 2018) el 12%, és a dir, de 1083 aspirants han aprovat 81. Es cobriran les 63 places de superior o haurà de convocar l'administració un nou borsí extraordinari? Es premia l'esforç dels opositors o tot el contrari, se li desmotiva?

Li demanam a l'administració que aprengui de les errades i s'assegui a negociar el més aviat possible uns processos selectius acords als temps actuals.

divendres, 29 de novembre de 2019

UGT demana la suspensió del 1r examen al cos superior

UGT demana la suspensió del 1r examen al cos superior del proper 30 de noviembre, fins que s'aclaresqui lo succeït amb la ruptura de la cadena de custodia dels exàmens del cos de gestió 


dijous, 7 de novembre de 2019

OPOSICIONS CAIB 2019- MODELS DELS EXERCICIS

MODELS dels exercicis de les anteriors convocatòries d'oposicions (2018) i els solucionaris corresponents,  dels cossos generals.


Les proves que finalment es varen dur a terme després del sorteig són les marcades amb asteriscs (*), la resta són els models que també es varen sortejar i no varen resultar triats.

Així com l'EBAP vagi publicant els diferents cossos, afegirem els enllaços. 

divendres, 25 d’octubre de 2019

COS SUPERIOR
Data, hora i llocs de realització del primer exercici dels diferents torns d'accés de les proves selectives per a l'ingrés al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 —Primer exercici del cos superior (torn lliure, torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat)

Data: 30 de novembre de 2019
Horari: 9.00 hores
Lloc: Campus de la UIB (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) i extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa


 —Primer exercici del cos superior, (torn de promoció interna vertical)


El lloc, la data i l'hora es comunicaran juntament amb el lloc, la data i l'hora de realització del segon exercici del cos superior, torn lliure i promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat.

COS DE GESTIÓ
Data, hora i llocs de realització del primer exercici dels diferents torns d'accés de les proves selectives per a l'ingrés al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears


 —Primer exercici del cos de gestió (torn lliure)

Data: 14 de desembre de 2019
Horari: 9.00 hores
Lloc: Campus de la UIB (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) i extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa


 —Primer exercici del cos de gestió (torn de promoció interna vertical)

El lloc, la data i l'hora es comunicaran juntament amb el lloc, la data i l'hora de realització del segon exercici del cos de gestió, torn lliure.

dimecres, 23 d’octubre de 2019

INFORME ABOGADA TRIBUNAL JUSTÍCIA EUROPEACal posar en marxa actuacions que limitin l'ús abusiu del nomenament temporalL'advocada general del Tribunal de Justícia Europeu ha plantejat que el nomenament abusiu de personal temporal no ha de sancionar-se amb la seva conversió automàtica en personal fix. Conclusions Abogacia General text complet
Amb caràcter previ, convé precisar que el que s'ha publicat no és la sentència del TJUE sinó les conclusions de l'advocada general que, encara que no són vinculants, solen ser tingudes en compte per a l'elaboració de la decisió final.
A més, convé recordar l'ambigüitat dels pronunciaments que deriven del TJUE i les seves instàncies, per aquest motiu cal esperar per fer una valoració més àmplia de les conclusions de l'Advocada General (fonamentalment pel que fa a la qüestió indemnitzatòria).

No obstant això, pel que fa a la qüestió principal (conversió automàtica de temporal a fix), i en línia amb l'opinió mantinguda per FeSP-UGT, sí que estableix la següent apreciació:


L'ús abusiu de successius nomenaments temporals per part d'una administració pública no es sanciona automàticament amb la transformació de la relació de servei temporal en una relació de servei fixa.


Apreciació que, almenys, serveix per treure dues conclusions:


• Posa en valor l'esforç i responsabilitat demostrats per FeSP-UGT a la posada en marxa de processos d'estabilització del personal temporal en virtut de l'I i II Acord per a la millora de l'ocupació pública, d'acord amb la normativa i jurisprudència vigents en l'actualitat.

Vull recordar que el nostre sindicat va ser l’únic que va exigir a l’administració un procés d’estabilització que consistia en negociar un concurs oposició on les proves teòriques puntuaran el 60% i els mèrits un 40% per aquells interins que duien tres o mes de tres anys abans de desembre del 2017. Recordam que finalment aquest darrer procés selectiu es va convocar amb un 75%/25% i que per aquest motiu vàrem votar en contra de les bases, i així, ho demostra l’acta de dia 1 de febrer de 2019.

• Exigeix ​​al conjunt de les administracions públiques la necessitat de posar en marxa actuacions que limitin i dissuadeixin de manera dràstica l'ocupació abusi del nomenament temporal, aplicant les previsions ja contingudes en el mateix Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i altres complementàries que sancionin la utilització abusiva (fraudulenta) de relacions laborals de durada determinada en l'ocupació pública.


En definitiva, sense perjudici de l'anàlisi més detallat que farem de les Conclusions, convé esperar a la fallada definitiva i poder valorar els seus efectes.