dilluns, 24 de gener de 2022

UGT-INFORMA

Demà 25 de gener l'Administració ens ha convocat a una Mesa Sectorial per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

1. Bases convocatòries de borses d'interins pel procediment extraordinari mijtançant la realització d'una prova selectiva (qüestionari tipus test). Concretament pels cossos de Superior, Gestió, Administratiu i Subaltern per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

2. Comunicació prèvia a la constitució de borses mitjançant el procediment de naturalesa simplificada previst a la disposició addicional cinquena de la Llei 14/2021.

En tenir més informació us la farem arribar.

dimarts, 18 de gener de 2022

QUOTES 2022

 


 QUOTA BÀSICA : 14,50 € mensuals

QUOTA REDUÏDA (tipus B): 10,45 € mensuals

(S'aplicarà als afiliats i les afiliades amb ingressos integres anuals procedents de rentes de feina o de protecció per atur iguals o inferiors en còmput anual a la quantia de 14.000 €)

QUOTA ESPECIAL DE JUBILATS, PENSIONISTES (tipus C): 7,75 € mensuals

(S'aplicarà a les persones afiliades jubilades, pensionistes amb ingressos anuals integres superiors a la quantitat de 7.000 €)

QUOTA ESPECIAL DE JUBILATS, PENSIONISTES (tipus D): 5,05 € mensuals

(S'aplicarà a les persones afiliades jubilades, pensionistes amb ingressos anuals integres inferiors a la quantitat de 7.000 €)

QUOTA ESPECIAL ATURATS (tipus D): 5,05 mensuals

(S'aplicarà als afiliats i afiliades que es trobin en situació d'atur i manquin d'ingressos o prestacions)

QUOTA ESPECIAL ESTUDIANTS (tipus E): Pendent de regulació

(S'aplicarà a estudiants menors de 25 anys i que no tenguin cap tipus d'ingrés)


dilluns, 17 de gener de 2022

 


El 10 de gener, el Consell de Direcció de l’EBAP ha aprovat la convocatòria d’activitats per al primer semestre de 2022 que s’ofereixen al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El proper 15 de gener es publicarà al BOIB.

En aquesta convocatòria s’obre el termini per inscriure’s a les activitats formatives del primer semestre de 2022 incloses en el Pla de Formació General, en el Pla de Formació Sectorial i en el Programa de Formació i Acreditació del Personal Directiu. El termini d’inscripció és del 17 al 30 de gener, ambdós inclosos

Per donar resposta a la situació generada per la COVID-19, que ha posat de manifest la necessitat de tenir disponibles diversos canals formatius, les activitats d’aquesta convocatòria es desenvolupen a partir de diferents modalitats en funció dels seus objectius d’aprenentatge. Les modalitats són les que s'exposen a continuació.


 • Presencial. Activitats que s’imparteixen en un aula on lʼalumnat i el personal docent comparteixen espai físic comú.

 • En línia. Activitats desenvolupades en la plataforma Moodle mitjançant canals electrònics.

 • Semipresencial. Combina dos espais d’aprenentatge: un de físic i un de virtual. Hi ha interacció amb el docent a l’espai Moodle i a les sessions presencials que són a un espai comú (aula).

 • Videoformació. És la modalitat en la qual les persones participants es troben en temps real a través d’una plataforma de videoconferència.

 • En línia i videoformació. Combina dos espais d’aprenentatge: una aula virtual i un espai d’interrelació entre les persones que participen a través d’una eina de videoconferència.

 • Presencial i videoformació. Combina sessions que s’imparteixen en un aula on l’alumnat i el personal docent comparteixen espai físic i sessions en temps real a través d’una plataforma de videoconferència.

Recordau que es permet la inscripció a un màxim de quatre activitats per cada pla (general i sectorial), sigui quina sigui la modalitat d’aprenentatge.

Més informació: https://www.caib.es/sites/formacioebap/ca/plans_de_formacio_ebap/?campa=yes

dimecres, 12 de gener de 2022

IEB CURSOS DE CATALÀ FEBRER-MAIG 2022

 

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS (IEB): cursos llengua catalana

Del 10  al 21 de gener s'obri matrícula als cursos de català de l'IEB

Informació cursos:  aquí
Informació matrícula:  aquí

ATENCIÓ!!!! : les places es cobriran per ordre de recepció dels documents que fan efectiva la matrícula

dimarts, 21 de desembre de 2021

🎄❤️ Hem canviat la nostra manera de viure.

❤️ Hem convertit la mascareta en un signe de respecte cap als altres.

❤️ El que no hem canviat ni canviarem, és el que som i el que representam.

❤️ El que hem construït i el que queda per construir.

🎄❤️ Des d' UGT Serveis Públics Illes Balears, estam segurs que afrontarem i superarem els reptes que se'ns presentin.

❤️🤶🏿 🎄🎅🏿 Desitjam per al 2022 un any lliure de virus, de pors, de tristeses i que tinguis l'amor dels teus, salut i prosperitat. 🤶🏿🎄

 

divendres, 19 de novembre de 2021

 CONCURS DE TRASLLATS

Des d'UGT volem informar-vos que hem tingut coneixement de la interposició d'un recurs contenciós administratiu contra les bases del concurs de trasllats del personal funcionari de la CAIB.

Es va publicar al BOIB del passat 18 de novembre

Concretament al BOIB s'informa de:

1. S'ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 22 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 150, d'1 de novembre), per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per vulneració del dret fonamental a la igualtat al·legant discriminació per raó d'edat de les bases del concurs, concretament pel que fa als dos apartats següents: 

- Apartat 5.1.11 de l'annex 2 de la resolució que determina que “Les accions formatives anteriors a l'1 de gener de 2006 no es valoren en cap cas”.

- Apartat 3, in fine, de l'annex 2 de la resolució que disposa que “La puntuació màxima de l'apartat 3 (antiguitat) és d'11 punts”.


US SEGUIREM INFORMANT!!!
dimarts, 16 de novembre de 2021

CARRERA PROFESSIONAL


UGT guanya en els tribunals el dret a carrera professional per al personal interí de l'Agència Tributària (ATIB)
De nou el Tribunal Superior de Justícia ens ha donat la raó i ha estimat que:

"Es reconeix el dret de les Sres./Srs. XXXXXXX a l'extensió dels efectes de la sentència 493 de 20194 que nosaltres dictàrem i a la situació jurídica individualitzada declarada a l'anterior amb els efectes legals i econòmics inherents a ella amb la condemna a l'Administració a abonar-li els endarreriments econòmics pel complement de carrera resultant de la declaració precedent amb més els corresponents interessos legals"

ENHORABONA!!!

UGT INFORMA - BORSES DE NETEJA, PERSONAL LABORAL

 

Podeu trobar la sol·licitud aquí


divendres, 12 de novembre de 2021

UGT INFORMA

Nou calendari per dur a terme els processos selectius, ja convocats i que varen quedar ajornats, corresponents a l'Oferta Pública 2018

 

 

dilluns, 1 de novembre de 2021

CONCURS DE TRASLLATS PERSONAL FUNCIONARI CAIB
Publicat al BOIB de l'1 de novembre el concurs de trasllats del personal funcionari de la CAIB.

 Qualsevol dubte contactau amb nosaltres 603 78 81 49


dimecres, 20 d’octubre de 2021

UGT OBTÉ 4 DELEGATS EN LES ELECCIONS DE  L'IBANAT


Ahir 19 d'octubre de 2021 es celebraren les eleccions de l'IBANAT. UGT ha obtingut 4 delegats, d'un total de 17, augmentant 2 respecte les anteriors eleccions.

La representació al Comitè d'Empresa s'ha repartit de la següent manera:

  • UGT: 4 delegats
  • STEI: 3 delegats
  • CCOO: 3 delegats
  • USO: 5 delegats
  • CGT: 2 delegats

Des d'aquí volem donar les gràcies al suport dels que han recolçat el projecte d'UGT, estem molt contents dels resultats obtinguts.

Continuarem treballant per un sindicalisme que prevalgui la negociació i el treball sindical seriós amb ESFORÇ, DIÀLEG, INTEGRACIÓ, CONSENS I TRANSPARÈNCIA.

La nostra sincera ENHORABONA a les delegades i delegats pel seu treball i implicació.

UNIDES I UNITS TOTES I TOTS GUANYAM!!!
divendres, 1 d’octubre de 2021

MESA SECTORIAL DES SERVEIS GENERALS 30/09/2021

Celebrada la Mesa Sectorial  de Serveis Generals  de la CAIB vos informam dels punts tractats:


CONVOCATÒRIA PROVISIÓ LLOCS DE TREBALLS 

Pareix que de nou es retarda el concurs i previsiblement sortirà l’1 de novembre.


CARRERA PROFESSIONAL 

La DG de Funció Pública ens informa que estan rebent AUTOS ESTIMATORIS dels funcionaris interins que varen demanar extensió de sentència i que aniran executant a mesura que els vagin rebent. 31 afiliats a UGT la varen sol·licitar i ara cobraran amb efectes retroactius.

Gràcies a les sentències interposades i guanyades per UGT en 2019 en les quals, el Tribunal Suprem va estimar que la carrera professional eren condicions de treball, l’Administració ha reconegut aquest dret i ha determinat efectuar el pagament amb efectes 01/01/2021, EXCEPTE a aquells que han sol·licitat extensió de sentència que se’ls pagarà AMB EFECTES RETROACTIUS.

Pel que fa als funcionaris de carrera ara comença el moment de negociar quins seran els ítems per pujar de nivell, pujada que no serà abans del 2023.


DECRET DE TELETREBALL

Després de diverses meses i escrits d’al·legacions al primer esborrany finalment s’ha aprovat amb el vot favorable de la major part de sindicats el nou Decret de teletreball que substituirà al Decret 36/2013, de 28 de juny. 

Les principals novetats respecte a l’anterior i després de les al·legacions que ha fet UGT són:

 • Els Caps de Servei tindran dret a demanar teletreball sempre que tengui un superior jeràrquic i que les necessitats del servei ho permetin.

 • S’identificaran en la RLT els llocs que podran acollir-se a la modalitat de teletreball

 • Es crea la Comissió Tècnica que tindrà entre les seves funcions fer un seguiment de les sol·licituds, conèixer i estudiar les incidències i proposar-ne solucions, informació de les resolucions…. 

 • La presència en el centre de treball, serà mínim d’1 dia a la setmana. Excepte en cas de violència de gènere que es podrà prestar els serveis totalment en teletreball. No s’ha acceptat fraccionar la jornada en casos excepcionals degudament motivats.

 • Es podrà acollir un 33% del servei o departament afectat i en cas de conflicte es determinarà l’ordre de sol·licitud en funció d’uns paràmetres taxats (per puntuació). Aquest percentatge podrà variar en determinats casos justificats.

 • Es proporcionaran els equips  necessaris per desenvolupar la feina mitjançant teletreball a partir de 2022 d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

 • Es pagarà una quantia fixa diària de despeses de connexió derivades de la prestació de la jornada no presencial.

 • No podran acollir-se al teletreball els llocs de treball que requereixen un contacte directe freqüent amb el públic o amb altres persones que resulti incompatible amb la prestació de serveis en aquesta modalitat; tampoc aquells que requereixen utilitzar documentació oficial en paper. US SEGUIREM INFORMANT!!!!!

dijous, 9 de setembre de 2021

 


UGT planteja inciciar ja la negociació d'un nou acord que permeta avançar en la recuperació d'ocupacióp, salari i drets de les empleades i empleats públics.


El sindicat ha presentat les seves propostes en la reunió que ha mantingut el passat 7 de setembre amb la Secretaria d'Estat de Funció Pública.


UGT Serveis Públics ha urgit al Govern a fixar un calendari de reunions per a poder negociar un nou acord de legislatura de cara a la presentació dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, una vegada finalitzat l'anterior (2018-2020), que va permetre recuperar salari i drets laborals als empleats públics.


L'organització sindical ha presentat les seves propostes per a un nou compromís de legislatura. Les seves reivindicacions inclouen mesures per a recuperar ocupació pública, com eliminar la taxa de reposició o incloure la jubilació parcial i pujades salarials per als empleats públics. També ha demanat la convocatòria de la Comissió de Seguiment de l'Acord del Pla de xoc per a reduir la temporalitat en les Administracions Públiques, per a assegurar el seu compliment i que s'implementi amb totes les garanties jurídiques.


El desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP) ha estat un altre dels temes que han abordat durant la seva trobada amb Lidia Sánchez, nova secretària d'Estat de Funció Pública. UGT ha destacat la importància que es materialize el desenvolupament de EBEP tant en l'Administració General de l'Estat com en aquelles Comunitats Autònomes que encara no l'han dut a terme.


UGT ha assenyalat que la modernització i millora dels serveis públics han de ser un objectiu primordial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Durant la crisi ocasionada pel Covid 19 es van demostrar essencials, però també es va fer patent la falta de recursos. Per això UGT reclama un pla de recursos humans que permeti recuperar ocupació i rejovenir plantilles per a atendre la ciutadania adequadament.divendres, 3 de setembre de 2021