dimarts, 17 de maig de 2022


UGT-INFORMA

En la Mesa Sectorial celebrada 17 de maig de 2022, s'ha aprovat una reivindicació històrica d'UGT: l'Acord del sistema de provisió de CONCURS OBERT I PERMANENT. Aquest nou sistema millorarà la movilitat voluntària de les empleades i empleats públics, així com el desenvolupament professional dins l'administració, el que es tradueix en major agilitat i flexibilitat als concurs de trasllats.

Per un altra banda, s'ha aprovat un Acord per la millora temporal d'ocupació, és a dir, PROMOCIÓ INTERNA TEMPORAL, que permetrà al funcionari de carrera ocupar un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, escala o especialitat diferent del que pertanyi si té la titulació exigida, compleix els requisits del lloc i és funcionari de grup o subgrup immediatament inferior. Per tant, l'accés i la carrera vertical és ja una realitat.


Us seguirem informant!!!!

dimarts, 3 de maig de 2022

UGT INFORMA - LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONCURS DE TRASLLATS

   

 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre).

Trobareu tota la informació aquí

dilluns, 2 de maig de 2022

UGT INFORMAUGT ha sol.licitat a l'administració un calendari de negociacions 2022 per a la redacció dels criteris necessaris per al desenvolupament de la fase ordinària de carrera professional .


L'administració s'ha compromés, en el termini màxim de 3 mesos, a iniciar la negociació d'un text refós dels Acords de carrera amb la inclusió dels criteris per a la fase ordinària.


 En la Mesa Sectorial de dimecres 4 de maig ha de quedar tancat l'Acord de carrera on s'inclou el personal que a data 31/12/2015 estava en situació d'interinitat a la CAIB i complia els requisits exigits.
 

 

US CONTINUAREM INFORMANT!!!!!!!!!!

dimarts, 19 d’abril de 2022

CURS PREPARACIÓ OPOSICIONS PERSONAL SUBALTERN CAIB

 

S'impartirà del 17 de maig al 30 de juny. El curs inclou tècniques de memotècnia, temari i explicació dels temes per preparar el primer exercici.

Tota la informació sobre dates i inscripció la trobareu en el document adjunt 👇👇👇👇


dijous, 7 d’abril de 2022

UGT GUANYÀ DE NOU LES ELECCIONS AL BANC DE SANG I TEIXITS 


Celebrades les eleccions del Banc de sangUGT revalida la seva majoria i ha obtingut 4 delegats, d'un total de 8. 

La representació al Comitè d'Empresa s'ha repartit de la següent manera:
    • UGT: 4 delegats
    • USO: 3 delegats
    • CCOO: 2 delegats
Des d'aquí volem donar les gràcies al suport dels que hi han recolzat el projecte d'UGT, estem molt contents dels resultats obtinguts.

Continuarem treballant per un sindicalisme que prevalgui la negociació i el treball sindical seriós amb ESFORÇ, DIÀLEG, INTEGRACIÓ, CONSENS I TRANSPARÈNCIA.

La nostra sincera ENHORABONA a les delegades i delegats pel seu treball i implicació.

dilluns, 28 de març de 2022

UGT INFORMA - COS AUXILIAR: INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI

 

 

Es fan públiques les instruccions per a la realització del primer exercici per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears:

Instruccions per als aspirants.

Acords del Tribunal Qualificador del cos auxiliar

Es fan públics els acords que ha adoptat el Tribunal Qualificador del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB en relació amb el desenvolupament del primer exercici:

1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge digital ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema auditiu (excepte per prescripció mèdica).

2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.

3. Una vegada que s’hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient fins que hagi lliurat el seu exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el temps no s’interromprà per aquesta circumstància. En cas d’haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s’interromprà i es podrà recuperar.

4. Les persones aspirants que surtin abans d'una hora d'haver iniciat l'examen no podran endur-se'n cap paper.

5. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta correctora, identificació personal, els fulls d'examen i el qüestionari per respondre. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar.

6. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents.

En un proper comunicat es publicarà la distribució per aules de les persones aspirants.

 

US SEGUIREM INFORMANT!!!!!!!!!!

 

divendres, 18 de març de 2022

UGT INFORMA - MESA GENERAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS

 

UGT INFORMA - CAMPANYA RENDA 2021del 6 d'abril al 27 de juny

Si ets afiliat/ada i necessites ajuda per fer la declaració d'hisenda, truca per demanar cita prèvia al 664 288 495 de 10'00 a 12'00 hores.

UGT INFORMA - CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE MAIG DE 2022: informació general i d'inscripció

 


Amb data 17 de març s'han convocat les proves de llengua catalana Maig 2022. 

Termini d'inscripció: Del 17 al 30 de març de 2022

Trobareu tota la informació al següent enllaç: dgpoling.caib.cat


UGT INFORMA - Mesa de negociació de les Administracions Públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

 

 

Conclusió de la Mesa per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears

 

SEGUIREM INFORMANT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dimarts, 15 de març de 2022

PROMOCIÓ INTERNA DELS FUNCIONARIS DE CARRERA EQUIPARABLE ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ QUE MARCA LA LLEI 20/2021Des d’UGT insistim en què s’ha de donar una resposta al personal funcionari de carrera de l’administració de la CAIB, que faciliti un procediment excepcional en la progressió dins l’administració. Processos de promoció interna equiparables als que determina la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, amb la consegüent reducció de temaris, proves no eliminatòries, borsins preferents… i tot en mires a aconseguir una progressió efectiva del personal funcionari de carrera.

Descarrega el document

dimarts, 8 de març de 2022

Cos auxiliar. Data de realització del primer exercici

 

El Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB, ha acordat la data de realització del primer exercici per al dia 9 d’abril de 2022, a les 10.00 hores.

L'exercici es durà a terme a les seus següents:

  • Mallorca: Campus de la UIB (Carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma)
  • Menorca: IES Joan Ramis i Ramis (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó)
  • Eivissa: IES Quartó del Rei (Carrer de Rafael Sáinz de la Cuesta, 5, 07849 Santa Eulària des Riu)

 

PROVES DE LLENGUA CATALANA DE MAIG DE 2022: informació general

D’acord amb la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 4 de novembre de 2021, hi haurà una convocatòria de proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana entre els mesos de maig i juny.

Podeu consultar totes les bases de la convocatòria en el BOIB. També podeu consultar la modificació del calendari de la convocatòria de maig de 2022 en el BOIB. 

Informació general

— Hi haurà proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu.
— Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) no s’ha d’acreditar cap nivell previ. Per inscriure’s a les proves del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1 de llengua catalana.
— Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En canvi, s’admetrà alhora la inscripció al certificat del nivell C2 i al de llenguatge administratiu.
— La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.
— Taxes:

— Consultau els motius de bonificació i exempció de la taxa d’inscripció i la documentació que s’ha de presentar per acreditar-los en el document «Bonificacions i exempcions de la taxa» al final d’aquesta pàgina.
— Les proves es faran a les localitats següents: Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Ciutadella i Palma.
— Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.
—Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.
— No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocat a la prova oral.
— Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, la descripció i els models de les proves.

 Calendari

Termini d’inscripció: del 17 al 30 de març de 2022, ambdós inclosos
Publicació de les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos: 21 d’abril de 2022, a partir de les 15 h
Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 22 al 28 d’abril de 2022
Publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos: 17 de maig de 2022, a partir de les 15 h
Proves:


Publicació dels resultats provisionals: 13 de juliol de 2022, a partir de les 15 h
Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: del 14 al 15 de juliol de 2022
Publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell: 13 de setembre, a partir de les 15 h

dilluns, 7 de març de 2022

💜𝟴𝗠 💜 👉𝐀𝐫𝐚 𝐞𝐭 𝐭𝐨𝐜𝐚 𝐚 𝐭𝐮 🙋‍♀️ A𝐠𝐚𝐟𝐚 𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 sororitat.


💜👉 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐦à 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó 
 
⌚️ 𝟭𝟮.𝟬𝟬 𝗵𝗼𝗿𝗲𝘀.
 
📍 𝗣𝗹𝗮ç𝗮 𝗱𝗲 𝗹'𝗢𝗹𝗶𝘃𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮.
 
💜📲 𝗣𝗲𝗿 𝘂𝗻𝘀 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝗶𝘀 𝗣ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝘀 𝗮𝗺𝗯 🅿🅴🆁🆂🅿🅴🅲🆃🅸🆅🅰 𝗱𝗲 𝗚è𝗻𝗲𝗿𝗲.
 
💜📲#️⃣ 𝙀𝙨𝙨𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡𝙨: 𝙨𝙚𝙧𝙫𝙚𝙞𝙨 𝙥ú𝙗𝙡𝙞𝙘𝙨 🅵🅴🅼🅸🅽🅸🆂🆃🅴🆂 𝙥𝙚𝙧 𝙖 𝙖𝙫𝙖𝙣ç𝙖𝙧.
 
UGT Illes Balears U G T Servicios Públicos UGT - Unión General de Trabajadoras y Trabajadores

divendres, 25 de febrer de 2022

ASSEMBLEA LLEI DE TEMPORALITATÈxit de participació en l'assemblea sobre l'aplicació  Llei de temporalitat celebrada el passat 24 de febrer a la seu d'UGT al carrer de Font i Monteros.

Valoram molt positivament l'assistència i l'interès que suscita aquest tema en les empleades i empleats públics de les diferents administracions (autonòmica, local, sector públic instrumental, Agència Tributària i altres institucions).

Des de la UGT vàrem exposar les propostes de negociació que defensarem a les diferents taules de negociació, vàrem explicar en què afecta aquesta llei  a les empleades i empleats públics i vàrem poder resoldre tots els dubtes que es van plantejar. 

Agraïm a tots l'assistència i estem a la vostra disposició per qualsevol dubte, suggeriment o proposta que ens voleu fer arribar.

GRÀCIES!!!

CONTINUAREM TREBALLANT I INFORMANT DE TOT ALLÒ QUE US INTERESSI
dimecres, 23 de febrer de 2022

UGT INFORMA - CONCURS DE TRASLLATS


L'EBAP ha publicat les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre).

Les persones excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la Resolució en la página web http://ebap.caib.es per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius. Del 24 de febrer de 2022 al 10 de març de 2022.