dimecres, 15 de juliol de 2015


Per què afiliar-se?


Perquè davant la precarietat laboral, la temporalitat, l'alt índex de sinistralitat, el difícil accés a un lloc de treball, la discriminació per edat i davant la falta d'expectatives de futur dels joves treballadors, afiliar al sindicat és la millor manera de lluitar , de seguir defensant els drets socials que tant ens ha costat conquerir.

Perquè ens els poden prendre.

Afiliant-te a la UGT garanteixes la continuïtat de la nostra lluita.

Perquè som el conjunt dels treballadors i les treballadores.

... I a més ...

Perquè et donarem informació i assessorament permanent sobre:

 • Gabinets Jurídics Especialitzats (advocats / des laboralistes, etc.)
 • Contractació, salaris, vacances, nòmines, jornades, convenis col·lectius, liquidacions, liquidacions, jubilacions, pensions, Seguretat Social, acomiadaments, etc.
 • Expedients de regulació
 • Protecció per atur
 • Prevenció de riscos laborals
 • Formació contínua adaptada als llocs de treball
 • Formació sindical específica als delegats / des de personal, membres de comitès i delegats / es de Salut Laboral

... I altres serveis ...

 • Descomptes en formació (Universitat Oberta de Catalunya, Master D...)
 • Vacances, viatges i hotels
 • Campaments infantils d'estiu
 • Oci: residències, temps lliure
 • Establiments concertats
 • Assegurança gratuïta d'Accidents en cas de mort des del primer dia.
FULL D'AFILIACIÓ

Quotes d'afiliació

Quota Bàsica: 14’00€ mensuals

Serà d’aplicació als afiliats i a les afiliades amb ingressos anuals íntegres procedents de rendes del treball o protecció per  esocupació que siguin superiors a 1,50 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Quota Reduïda: 10,10€ mensuals
La quota reduïda serà d’aplicació als afiliats i afiliades amb ingressos anuals íntegres procedents de rendes del treball o protecció per desocupació que siguin iguals o inferiors en còmput anual a 1,50 vegades el SMI.

Quotes Especials (tipus C): 7,25€ mensuals
Els i les afiliats/ades que es trobin en situació de jubilació o invalidesa, i no facin activitat laboral remunerada, i els seus ingressos anuals íntegres siguin superiors a 1,50 vegades el SMI.

Quotes Especials (tipus D): 4’75€ mensuals
Els i les afiliats/ades que es trobin en situació de jubilació o invalidesa, i no facin activitat laboral remunerada, i els seus ingressos anuals íntegres no siguin superiors a 1,50 vegades el SMI. També s’aplicarà aquesta quota als afiliats i a les afiliades que es trobin en situació de demandat d’ocupació i sense cap tipus d’ingressos.


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.