dimarts, 14 de juliol de 2015

Qué es? 
La Federació de Serveis Públics de les Illes Balears, és una Organització de treballadors  integrada a la Unió General de Treballadors d'Espanya (UGT) que assumeix els seus principis, afirmant que així, sumem el nostre esforç al dels altres treballadors de l'Estat espanyol en la seva lluita per una societat més justa i democràtica, on desapareix qualsevol tipus d'explotació i es garanteixi la dignitat i llibertat dels homes i el ple i lliure desenvolupament de la personalitat humana enfront de tot tipus d'opressió.
 
FeSP-UGT compta amb els sindicats professionals de:
 
  • Menescals
  • AMA'S (Agents de Medi Ambient)
  • Patrimoni