divendres, 26 de febrer de 2021

UGT INFORMA 👇👇👇 COMISSIÓ DE SEGUIMENT (GRUPS BIMBOLLA) de 26 de febrer de 2021

comissió de seguiment (grups bimbolla)

26 de febrer de 2021

Celebrada la COMISSIÓ DE SEGUIMENT de l’Acord de Consell de Govern de dia 14 de desembre de 2020 (grups bimbolla), on l’Administració ens ha presentat una proposta de modificació de les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació dels serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en els llocs de treball, s’ha acordat la incorporació a partir del dia 8 de març de 2021, de manera progressiva, i d’acord amb les necessitats de cada unitat orgànica, del personal empleat públic que ocupi els llocs de treball següents:

  • Els caps de departament.

  • Els caps de servei.

  • Els secretaris/es personals, quan no sigui possible establir torns de feina.

Queden exceptuades d’aquesta obligació les persones incloses en l’apartat anterior que tenguin autoritzada la prestació de serveis mitjançant la modalitat de teletreball, d’acord amb el Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les quals es mantenen les condicions de l’autorització inicial; i el personal vulnerable que tingui la condició de grup vulnerable a la COVID-19 d’acord amb la definició establerta pel Ministeri de Sanitat, i així ho aconselli el Servei de Prevenció.

El primer esborrany que ens ha presentar l’administració no complia les expectatives per garantir una desescalada progressiva i segura per les empleades i empleats públics d’aquesta administració.

Des d’UGT hem manifestat la nostra disconformitat a aquest primer esborrany, un acord precipitat e innecessari, necessitem un acord de desescalada progressiu, que no sigui generalista, que s’adeqüe a les necessitats de cada unitat orgànica i sobretot que no sigui contrari a les recomanacions de salut pública.

La DG ha escoltat la part social i ha rectificat la redacció d’aquest esborrany, incorporant les propostes que anam fent i per tant, tota la part social ha votat a favor.

El document aprovat també inclou la retroactivitat al punt de partida, és a dir, igual que s’estan aplicant ara els grups bimbolla, en cas de que la situació empitjori.


US SEGUIREM INFORMANT!!!!

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.