divendres, 5 de març de 2021

UGT T’INFORMA 👇👇👇 

Celebrada la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB, continuació de la Mesa de 26 de febrer, l’Administració ens informa:

Concurs de trasllats

La Directora general ens informa que el concurs de trasllats es retardarà degut a la reestructuració del GOIB. Es preveu que per al proper mes de juny.


Carrera professional interins

Està previst que al llarg de la propera setmana ens facin arribar la proposta d'acord per incloure al personal interí. 


Procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada

L’Administració ens ha presentat una proposta de selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat urgent i inajornable, que s’incorporarà com a Disposició addicional quarta dins un Decret, en la qual es valorarà:

    • L’experiència professional com a empleat públic en qualsevol administració

    • El nivell de coneixements de català 

  • La prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis en atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural


UGT entén la urgència que té l’Administració per a la creació d’aquests borsins, però, el que realment es necessita  es la revisió i modificació del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la CAIB.


Acord Marc

UGT reitera que fins que no se resolgui el conflicte del 2,9%, no signarem cap Acord. Això no significa que no estiguem disposats a negociar en les diferents Mesas Sectorials. La Directora general ens convocarà el proper 12 de març a una Mesa tècnica per a prioritzar els temes de l’Acord marc i dins la setmana del 15 de març se’ns convocarà a una Mesa General d’Empleats Públics.  


        US SEGUIREM INFORMANT!!!!!

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.