dijous, 23 de juny de 2022

UGT INFORMA - Proposta provisional d'adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina

Imatge 4920961 

  • Relació provisional d'adjudicacions de llocs de treball i baremació llocs de feina concurs - Tota la informació aquí

 En data 23 de juny de 2022 es fa pública a la pàgina web http://ebap.caib.es i al tauler d’anuncis de l’EBAP la proposta provisional d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre).

Les persones aspirants que no hagin esmenat els requeriments efectuats per les Comissions Tècniques de Valoració es declaren decaigudes en el dret d’aportar la documentació requerida per acreditar els mèrits al·legats.

Les persones participants poden veure la baremació de la plaça o places sol·licitades en el ►Portal de serveis al personal, anant a ►Concurs de trasllats, ►Llocs sol·licitats, i a la dreta de cadascun d’aquests es pot veure la baremació.

Les persones interessades hi poden formular reclamacions i/o sol·licitar audiència en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data d’exposició pública de la proposta provisional en la pàgina web de l’EBAP i en el tauler d’anuncis de l’EBAP (27 i 28 de juny).

Han de presentar l’escrit corresponent en el Registre General de l’EBAP dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració. Si la persona candidata presenta l’escrit mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini esmentat ha d’avançar-la necessàriament a la Comissió mitjançant el correu electrònic oposicions@caib.es.

Les persones que sol·licitin audiència amb la Comissió Tècnica de Valoració s’han de personar a l’EBAP en l’horari i data que s’exposarà properament. Han de detallar a l’escrit els noms dels aspirants els expedients dels quals volen consultar.

La Relació provisional d'adjudicacions de llocs de treball i baremació llocs de feina concurs

 

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.